Anunt

In urma concursului organizat pentru pozitia de Director, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin legea nr. 111/2016 si a normelor de aplicare aprobate prin H. G. nr. 722/2016, a fost desemnat director al societatii GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A. domnul RUSANOVSCHI VALENTIN.