Societatea de administrare

GRUP EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE PALAT „CFR” S.A., este o societate comercială pe acţiuni, cu durată nelimitată de funcţionare, înfiinţată în baza art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi a Hotărârii de Guvern 706/2002, prin care s-a aprobat înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale Căi Ferate CFR S.A.. În prezent, conform OUG 84/2011, Grup Exploatare şi Întreţinere Palat „CFR” S.A. este societate cu capital integral de stat, al cărei acţionar unic este Ministerul Transporturilor.

Obiectul principal de activitate al Societăţii îl reprezintă administrarea clădirii Palatului CFR, închirierea spaţiilor aflate în gestionare şi întreţinerea instalaţiilor aferente. În vederea asigurării condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor din cadrul clădirii s-au încheiat contracte cu furnizorii şi prestatorii de servicii pentru energie electrică, termică, apa-canal, gunoi, întreţinere ascensoare, pază militară etc.

Societatea de administrare a Palatului CFR este G.E.I. PALAT CFR S.A.

Capital social – 56.701.672,50 lei

Registrul Comertului J40/9333/2002

C.I.F. 14893410

Conturi Bancare:

RO87BTRL04501202C80603XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Victoria

RO83RNCB0480122340990001, deschis la BCR, agenţia Dinicu Golescu

RO07TREZ7005069XXX002949 cont Trezorerie Municipiul Bucureşti