Informare cu privire la datele cu caracter personal

lnformare a Grup Exploatare si lntretinere Palat CFR S.A. cu privire la datele cu caracter personal prevazute de REGULAMENTUL (UE) 2016 / 679 PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Detalii anunț